Bij dit project aan de Fabritiusstraat in Mook hebben we Zwarte Glazuron dakpannen geplaatst en de schoorstenen gerenoveerd.