• Rick Hilgers 06 27 07 03 06
  • Wilbert Meijer 06 27 07 03 04

Project Fabritiusstraat Mook

Bij dit project aan de Fabritiusstraat in Mook hebben we Zwarte Glazuron dakpannen geplaatst en de schoorstenen gerenoveerd.